چشمان درانتظاریی ها وبلندپروازی ها

:: چشمان درانتظاریی ها وبلندپروازی ها

صدای تیک تیک ساعت   در صبح سرد زمستانی  مرا به لرزه می اندازد   چرا اینگونه است   نه ابتدا و نه انتهای زندگی   نمیتوانم بیابم  شبیه راهیست که انتها و ابتدایش نامعلوم است  دیگر چقدر درحال جست وجو باشم   نه کسیست که کمکم کند ونه کسیست که من بیابمش   از این گونه وقت ها هراسانم   وقتی مدتی میگذرد چشم بازمیکنم   میبینم که همه ی این ماجراهایک مشت کابوسی بود   بازهم بی مزه گیه روز شروع شد   نه انگیزه ای برای کارونه حالی برای انجام کار   اینگونه ماجراهارا فقط در کارتون ها یافیلم ها دیده بودم   باورم نمیشوددراین سرزمین بزرگ   جایی نیست که مرا ازگمراهی بیرون بیاورد   گمراهی که نه میتوان گفت سر دوراهی ماندن   طوریست که شب را فقط برای صبح سر میکنم   صبح را برای رسیدن به خواب شب سرمیکنم   خستم از این مملکت ازاین زندگی    که نه راه پس دارد ونه راه پیش    ازادیه بیان فقط در حرف زدن هاشان مورد تاییدشان میشود    اما اگرکسی بیاید راجب مشکلاتش حرفی بزند سرش به زیر اب میرود    همچو کسانی که حال به دلیل نامعلوم ناپدید شدند    زمان رفتن فرامیرسدشاید این اخرین زمان صحبتمان باشد    ویاگفتن درد دل هایم باقلمم بود    اری.بعضی جوان هاهم گرگ اند اماگرگ خرمغز گونه    چطور بگویم گرگ؟صفت گرگ گونه دارند.   امابعضی جوان هامیخواهند گرگ باشند امارفتار خرگونه دارند   بدنبال کارهایی هستند که بیکاری شرافتش بیشتراست    همیشه کارداشتن خوب نبود درستکار بودن است     درست است باراه راست خیلی تلاش میخواهد    اماتلاشش به حق خوری وبفکرخود بودن بهتراست    اکثرمردم تلاششان این است که هرهیچ    به نفعشان باشدچطوربگویم میخواهندباکمترین تلاش    بیشترین بهره راببرند مثل راننده ای که     باوجودپول خورددرکنارش کرایه رابیشتراز سواره دریافت میکند     وانتظارش این است که باقیمانده اش ارزش دریافت ندارد وانتظارش از سواره این است بابت باقیمانده بحث نکند. ایا این زرنگیست؟     همه بدنبال دور زدن یکدیگر هستند     ویا مثل تعمیرکاری که مثل اسمش وظیفه اش تعمیراست وباید تعمیرکند     اماکارش شده تعویض    اما بعضی ها هستند که جوری کاررا ماس مالی میکنند که بعدازمدتی کوتاه دوباره ان فرد بدبخت به نزد تعویض کارمحترم برود   <خخخخ>   متاسفانه بعضی فکرمیکنند که باابنکارها    زرنگ اندوباهرچیزکوچکی واکنش میدهند    ای کسانی که دنبال دموکراسی هستین دموکراسی اینگه تعریف نشده است       مردم باد دنبال لیبرالیسم دموکراسی باشند    اینگونه دموکراسی شبیه دیکتاورییه استالین است که بلاخره سرکوب شد             پیش بسوی پیشرفت                        
1395.10.20 دی ماه    

منبع : دل هایی ک وابسته شدندچشمان درانتظاریی ها وبلندپروازی ها
برچسب ها : دموکراسی ,بعضی ,گونه

شادی و نشاط را دروجودمان بسازیم........

:: شادی و نشاط را دروجودمان بسازیم........
دراین هوای مه الود سرد زمستانی صبح را همانند شبهایش سپری میکنم شاید باکمی بیرون رفتن هواس درون سرم تغییری کند. سرما بدنم رابه لرزه می اندازد. بیچاره کسانی که این شبها را از بی مکانی سپری میکنند. خوشبحال شفق که روی بام خانه مینشیند وقطراتش روی ناودان میریزد حس عجیبی دارد ؟همچو برگ خشکیست 
که از درخت رها میشود. رطوبت هوا مانند همانند حس عاشقانه ای دل و قلب ادم را نرم میکنند است روح و جسمم را نرم میکند در این تکاپو که ادم درحال جدل با ارامش است ناگهان صدایی ناشناس دلم را به هراسان وامی دارد. صدایی نامعلوم .... شبیه به فریاد... یااینگونه بگویم شبیه به ناله های یک فرد.... شاید نیز خیالاتی شدم؟... سعی میکنم دوباره به حس قبلیه خودم بازگردم . اری شادبودن بهتراست. ازچه چیز باید ترسیدمگه؟ ازتاریکیه شب یا صدای نامعلوم ؟ دور برماکه پراست از همین نامعلومات. درست میگوید که ترس کارافراد بزدل است. نه من. ای کاش کسی بود که بامن صحبتی کند. خخخخ ازچه میتوان گفت ازکجاباید شروع کرد؟ اززندگی دردنیا لذت ببری.اماحرفشان بنظرم غیرقابل قبول است چون هرفردی برای انجام یه کار یا یک هدفی خلق شده است نه برای فقط شادی و سپس مرگ. زندگی همش هیچ وپوچ نیس زندگی راخودمان باید بسازیم ن بسپاریم به غریبه بسازد.  خب . روزی دیگراغازشد بله روزهای بی حس انگار شبیه به صحنه های فیلم ترسناک میماند. ازخانه که بیرون میروی درداخل شهراکثرمردم شبیه به ربات ها کارمیکنند. فقط یکاری راکه ازقبل مشخص شده را انجام میدهند.نه تغییری نه تنوعی نه تحولی در کارشان دیده نمیشود؟ انگارکارشان راشخصی ازقبل برنامه ریزی کرده است. شبی گزشت همراه دوستان دوستان معرفتشان درعملشان نشان داده میشود ودر حرفشان. ازقدیم میگفتند که:دوست خوب شخصیه که ضعف ادم رودرمقابلش میگویندو کمک میکنند که برطرفش کنیم .همیشه شادباشیم وبانشاط وشادی رفتارکنیم. بقول بزرگی:بادیگران انطوررفتارکن ک خودت دوستداری باخودت رفتاربشود. اری زندگی رابهر ادم بودن میسازند نه برای ادم های 40صفت روزگار. درشهر پرشده از رنگ های مختلف مدل های گوناگون چهره های متنوع رفتاروظاهرمتغیر . چگونه میشود ادم هارا شناخت؟ درعجبم بااین همه گوناگونی چرا شخصیت و رفتاروفرهنگ خیلیا تغییرنمیکند؟  درست است که قدیمی ها میگویند :گذشته مزه اش به همان سادگی و بی رنگی وصداقت مردم بود وتنها لذتش همان بود . اماالان چه میشودگفت؟بنظرشما چگونه میشود طرف مقابلت راشناخت اری درست است . برای این موضوع نیز باید رشته ی تحصیلی جداگانه قرارداد<درس چگونه فرد مقابلم رابشناسم>؟  بگزریم شب گذشته فوق العاده بود شبی مه الود حس شگفت انگیزی داشت .به نکته ای که پدرم بهم میگفت پی بردم:همیشه خودت راجوری جلوه بده که حتی ان لات ومعتاد و غریبه نیزبرایت احترام قائل باشند. همیشه روی خوبت رانشان بده روی بده را سعی کن کنترل کنی یا درنطفه خفه  کنی. بقول بزرگی:تمام نیروهای ماورا که روی انسان تاثیرمیگزارد را تنها بوجود اورنده اش ماییم . اگرچه خوب باشیم یاچه بد مردم دوروبرمان نیز انگونه خواهند بود. چه شود زمانی برسد که همه ی ماتوانایی کمک به پایین دستیه خودراداشته باشیم . بهتراست همچون رودی زلال صاف وهمچون مه لطیف باشیم وهمچون اتش گرم و باحرارت کثبت باشیم وهمچون جنگل سبزوهمچون پرندگان شادوشاداب باشیم.


به امید موفقیت سلامتی مردم سرزمینم ایران . پیش بسوی پیشرفت و ازادی ازقفس درونمانمنبع : دل هایی ک وابسته شدندشادی و نشاط را دروجودمان بسازیم........
برچسب ها : باشیم ,شبیه ,میشود ,وهمچون ,زندگی ,میکنند ,باشیم وهمچون ,چگونه میشود ,بقول بزرگی

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com

پاپ کده | کسب درآمد از پاپ آپ چیست , کسب درآمد از پاپ آپ در بلاگفا , کسب درامد از پاپ آپ خارجی , کسب درآمد با پاپ آپ , اس پاپ آپ - سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد ازطریق پاپ آپ , کسب درآمد از اینترنت پاپ آپ , کسب درامد اینترنتی پاپ اپ , اموزش کسب درامد از پاپ اپ , نحوه کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از پاپ آپ , بهترین سایت کسب درآمد از پاپ آپ , اسکریپت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از پاپ اپ فیس نما , بهترین سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد بالا از پاپ آپ , بیشترین کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از بهترین پاپ آپ ها , بهترین سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , چگونه از پاپ اپ کسب درامد کنیم , نحوه کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از طریق پاپ آپ - poppop , معرفی سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , معرفی سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , سامانه کسب درآمد از پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درآمد از راه پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ شرکت راه گستر قرن , چگونگی کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از تبلیغات پاپ آپ